Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozrządowych

Utworzono: 24-11-2022
GRAFIKA DEKORACYJNA. grafika

Stowarzyszenie EDUQ zaprasza na szkolenie „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?
Szkolenie odbędzie się w  dniu 13.12.2022 r.  w godz. 9:00 - 14:00 w Klubie Osiedlowym Baza, ul. W. Łokietka 5, Lębork.

W programie szkolenia:
Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.
Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.
Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
Omówienie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej w konkursach.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1iHT8smKc1PS4OvSwJDSU6XODrZJDv-vAOlUM4xH2tlM/edit

Pytania prosimy kierować na: biuro@eduqlebork.pl  lub pod nr telefonu: 694 242 952.

Źródło: Centrum Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie EDUQ
ul. Krzywoustego 1
84-300 Lębork
tel. 694 242 952  
www.eduq.pl