Aktualności

2021-02-19

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie karate sportowe

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

2021-02-18

Projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi"

Zapisz się do Bazy Danych Organizacji Wiejskich.

2021-02-09

Uwaga, organizacje pozarządowe! To spotkanie jest dla was ważne

W środę, 10 lutego, godz. 11:00 online spotkają się przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych, by porozmawiać o projekcie tzw. Umowy Partnerstwa, która przesądza o podziale środków finansowych z budżetu UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027.  

2021-01-13

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

2020-12-22

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2020-11-25

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 został przyjęty

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska Uchwałą Nr XXIV/297/20 z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
2020-11-19

Europejski Korpus Solidarności szansą dla wolontariatu

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie online dotyczące Europejskiego Korpusu Solidarności - 1 grudnia 2020 r., godz. 10:00.
2020-10-29

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 9 listopada 2020 r.
2020-10-29

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z NGO

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”.
2020-09-29

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie odbędzie się 06.10.2020 r. w godzinach 11:00 -17:30 w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.
2020-09-21

Liga NGOs - bezpłatny program szkoleniowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do 1 października 2020r.
2020-09-18

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Adresatami konkursu są organizacje posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.