Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Utworzono: 23-01-2023

Rozpoczęła się trzecia edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim są „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.
Nabór zgłoszeń do I etapu potrwa do 12 marca br. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród zaplanowano podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie.

Adresatami konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, są Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (o których mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich), Koła działające na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej (w tym kultury lokalnej i regionalnej), promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
•    wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r.
•    ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r.

Źródło oraz szczegółowe informacje: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/startuje-iii-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta,63173