OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO - „Renowacja pokrycia dachowego i elewacji ceglanej kościoła rzymskokatolickiego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej”

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Załącznika nr 1 (Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) do Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z promesą wstępną nr RPOZ/2022/9446/PolskiLad Gmina Nowa Wieś Lęborska zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Renowacja pokrycia dachowego i elewacji ceglanej kościoła rzymskokatolickiego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej”.

Planowana do realizacji renowacja dotyczy wpisanego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków kościoła, będącego własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej.

Neoromański kościół z poł. XIX w., wybudowany przez społeczność protestancką. Kamień węgielny pod jego budowę położono w 1845 r., a w 1847 r. nastąpiła konsekracja. Po II wojnie światowej kościół przejęty został przez ludność katolicką. Kościołem parafialnym samodzielnej parafii stał się 28 sierpnia 1974 r. Kościół jest murowany z czerwonej cegły, halowy, z prezbiterium wyodrębnionym, zakończonym półkoliście. Od frontu wieża dobudowana do nawy z 5 otworami okiennymi i 4 otworami zamkniętymi żaluzjami, zwieńczona dachem w kształcie ośmiobocznego stożka z 4 szczytami u podstawy, kulą i krzyżem. Od strony południowo – wschodniej dobudowana zakrystia.

Zabytek jest orientowany i usytuowany w centrum wsi przy drodze wojewódzkiej nr 214 na trasie Lębork – Łeba. Jest miejscem kultu religijnego dla mieszkańców głównie Nowej Wsi Lęborskiej i Czarnówka. Jako kościół parafialny udzielane są w nim wszystkie sakramenty św. - chrzty, komunie św., śluby, bierzmowania, pogrzeby, a także uroczystości parafialne i wydarzenia kulturalne, jak np. koncerty w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, koncerty kolęd, czy występy chórów.

Kościół nigdy nie przechodził renowacji. Z roku na rok pogarsza się stan elewacji, w której występują liczne pęknięcia, uszczerbki spoin i zagrzybienia. Ze względu na bliskość ruchliwej drogi wojewódzkiej 214 elewacja jest bardzo zabrudzona. Silne podmuchy wiatru powodują przesunięcia dachówek.

Planowane prace konserwatorskie mają na celu nie tylko zahamowanie procesów degradacji, ale także przywrócenie walorów estetycznych zabytku poprzez:

  • renowację pokrycia dachowego:

- mycie i dezynfekcję dachów z zanieczyszczeń biologicznych typu mech, glony, zanieczyszczenia komunikacyjne;
- zabezpieczenie pokrycia dachowego środkami przeciwgrzybicznymi;
- zniwelowanie porowatości dachówki i zwiększenie jej żywotności poprzez nałożenie farby renowacyjnej;

  • renowację elewacji ceglanej kościoła:

- usuwanie zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz biologicznych poprzez mycie chemiczne niskim ciśnieniem;
- nałożenie powłoki hydrofobowej oraz antygrzybicznej;
- prace remontowo-konserwatorskie polegające na miejscowym skuciu luźnych tynków, uzupełnieniu cegieł i fug.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: m.stalka@wp.pl

Kościół parafialny w Nowej Wsi Lęborskiej