Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubowidz

W kwietniu 2023 roku rozpoczęła się budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubowidz o łącznej długości ponad 6 km. W zakres inwestycji wchodzi budowa kanałów grawitacyjnych, rurociągów tłocznych wraz ze studniami technologicznymi, tłoczni ścieków, studni rewizyjnych i rozprężnych. Zadanie uzbroi istniejącą zabudowę i przygotuje nowy obszar pod lokowanie budownictwa mieszkaniowego i usługowej działalności gospodarczej. Inwestycja swoim zasięgiem bezpośrednio obejmuje także teren wykorzystywany pod istniejącą zabudowę letniskową nad jeziorem Lubowidzkim.

Planowany termin zakończenia prac to II kwartał 2024 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

PROMESA BGK: 3.477.765,81 zł
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3.661.962,52 zł

Realizacja inwestycji - wykop pod studnię.
Realizacja inwestycji - operator koparki kopie rów pod sieć kanalizacji sanitarnej.
Realizacja inwestycji - operator koparki kopie rów pod sieć kanalizacji sanitarnej.
Realizacja inwestycji - operator koparki kopie dziurę pod studnię.