Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków oraz instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Mosty

Od lewej flaga i godło Polski.

Otrzymaliśmy kolejne środki zewnętrzne na kluczowe gminne inwestycje.

Tym razem pozyskaliśmy 1 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Mosty”.

Będzie to kolejny etap budowy kompleksowego uzbrojenia dla przygotowania obszaru pod lokowanie usług i budownictwa mieszkaniowego - ponad 5 km odcinka wyposażonego w studnie technologiczne, przepompownie ścieków, studnie rewizyjne i rozprężne. Całość zapewni przerzut ścieków z sieci grawitacyjnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Lęborku.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,6 mln zł, a planowany termin zakończenia to grudzień 2022 roku.

Łącznie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymaliśmy już blisko 5 mln zł, z czego 3 mln to środki z puli dwóch naborów konkursowych.

Grafika dekoracyjna. grafika