Kanalizacja sanitarna w Lubowidzu

2.000.000 zł dofinansowania na kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lubowidzu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała 2 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubowidz o łącznej długości 4719 m wraz z tłoczniami ścieków oraz instalacją elektryczną dla tłoczni.

Inwestycja jest kolejnym etapem budowy kompleksowego uzbrojenia dla przygotowania obszaru pod lokowanie inwestycji – usług i budownictwa mieszkaniowego. W ten sposób do istniejącego systemu dokładany jest kolejny istotny fragment w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lębork. Zakres zadania został ujęty w obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy, Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2023 (z perspektywą do roku 2027) i nawiązuje do celów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Szacowana wartość inwestycji to ponad 4,2 mln zł, a planowany termin zakończenia to grudzień 2022 roku.

Grafika dekoracyjna. grafika