Aktualności

2024-06-19

Konsultacje kryteriów wyboru operacji

Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przystępuje do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Dokument dotyczy wszystkich naborów wniosków (poza projektami grantowymi), które będą ogłaszane przez Stowarzyszenie w obecnej perspektywie finansowej.

2024-06-18

Podsumowanie Gminnej Ligi Minisiatkówki 2024

Podczas Pikniku Rodzinno-Sportowego odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek.

2024-06-14

Jubileusz Pani Jadwigi z Niebędzina

Swoje setne urodziny 10 czerwca obchodziła Pani Jadwiga Kulińska - mieszkanka Niebędzina.

2024-06-14

Zawiadomienie o V Sesji IX kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Sesja odbędzie się 28.06.2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

2024-06-14

Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku

Kolejna edycja Lokalnego Forum Międzysektorowego w Lęborku zgromadziła przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych. Rozstrzygnięto fundusz grantowy "Fabryka Lokalnych Innowacji".

2024-06-14

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO - „Renowacja pokrycia dachowego i elewacji ceglanej kościoła rzymskokatolickiego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej”

Zadanie pn. „Renowacja pokrycia dachowego i elewacji ceglanej kościoła rzymskokatolickiego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej” realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ). 

2024-06-13

Program sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących

Nabór wniosków na sterylizację i kastrację rozpoczyna się od dnia 17 czerwca 2024r.

2024-06-13

Obwieszczenie

o planowanym terminie przedstawienia opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czerwieniec w gminie Potęgowo.

Ważne informcje

1 czerwca, godz. 10.00.Więcej
Zbiórka elektroodpadów trwa do końca roku – 31.12.2024.Więcej
Komunikat WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie wyboru dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła.Więcej
Celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.Więcej
Celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.Więcej
Nabycie i wykorzystanie ww. środka ma duży wpływ na osiągnięcie poziomu recyklingu przez gminę.Więcej
Od 1 września 2022 roku na terenie gminy rusza komunikacja publiczna na trasach obejmujących obwody szkół podstawowych.Więcej
Z okazji Dnia Ziemi przypominamy podstawowe zasady segregacji śmieci.Więcej
Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.Więcej
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku, zmieniają się adresy stron www oraz adresy e-mail jednostek podległych Gminy Nowa Wieś Lęborska.Więcej