Aktualności

2023-03-30

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych Spółki Polskich Elektrowni Jądrowych

Gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała środki w wysokości 40 tys. złotych na rozbudowę terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi Lęborskiej i Karlikowie Lęborskim. Darowiznę przekazała Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych.

2023-03-24

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 16.04.2023 r., do godz. 22:00.

2023-03-24

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 16.04.2023 r., do godz. 22:00.

2023-03-23

Zawiadomienie o LX Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska odbędzie się 30 marca 2023 roku godz. 13:00.

2023-03-21

Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie

Z inicjatywy Gminy Nowa Wieś Lęborska odbyły się konsultacje eksperckie dotyczące Jeziora Lubowidzkiego. W efekcie podpisane zostało porozumienie na przeprowadzenie badań środowiskowych. 

2023-03-20

Nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Termin składania wniosków upływa w dniu 24 marca 2023 r. o godzinie 15:00.

Ważne informcje

Zgłoszenia do 2 czerwca 2023 r.Więcej
Celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.Więcej
Celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.Więcej
Nabycie i wykorzystanie ww. środka ma duży wpływ na osiągnięcie poziomu recyklingu przez gminę.Więcej
Od 1 września 2022 roku na terenie gminy rusza komunikacja publiczna na trasach obejmujących obwody szkół podstawowych.Więcej
Z okazji Dnia Ziemi przypominamy podstawowe zasady segregacji śmieci.Więcej
Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.Więcej
Punkt wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla rodzin z problemami.Więcej
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku, zmieniają się adresy stron www oraz adresy e-mail jednostek podległych Gminy Nowa Wieś Lęborska.Więcej