Aktualności

2021-01-18

Konkurs plastyczny cztery pory roku "Zima"

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej zaprasza do udziału w konkursie.

2021-01-18

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej bez udziału publiczności.

2021-01-18

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2021 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska bez udziału publiczności.

2021-01-18

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska bez udziału publiczności.

2021-01-13

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

2021-01-12

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego

Informacja Szefa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lęborku.

Ważne informcje

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska członkiem Konsorcjum Pomorskich Bibliotek, użytkowników Legimi - internetowej biblioteki.Więcej
Materiały informacyjne nt. uchwał antysmogowych.Więcej
Etap odpowiedzialności, który rozpoczęliśmy 28 listopada, zostaje przedłużony do 17 stycznia. Od 28 grudnia będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia.Więcej
W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej przeprowadził Wirtualny Mikołajowy Nordic Walking w całej Polsce.Więcej