Aktualności

2024-05-23

Święto strażaków

Na placu komendy powiatowej PSP w Lęborku odbyły się powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

2024-05-23

Spotkanie w sprawie budowy hospicjum w Pogorzelicach

Omówiono dotychczasowy przebieg i harmonogram prac przy budowie długo wyczekiwanego obiektu.

2024-05-21

Ulga na odbiór odpadów

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne będą mogły skorzystać z ulgi na odbiór odpadów komunalnych.

2024-05-20

Prace technologiczne w ZZO Czarnówko

Mogą wystąpić uciążliwości zapachowe.

2024-05-20

Operacja "Czysta rzeka"

30 kajakarzy spłynęło w niedzielę rzeką Łebą na odcinku Lębork - Chocielewko w celu sprzątnięcia zanieczyszczonego odcinka szlaku kajakowego.

2024-05-17

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2024–2027 z perspektywą na lata 2028–2031

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2024–2027 z perspektywą na lata 2028–2031” z którym można się zapoznać w terminie od dnia 20 maja 2024 roku do 10 czerwca 2024 roku.

Ważne informcje

Zbiórka elektroodpadów trwa do końca roku – 31.12.2024.Więcej
Komunikat WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie wyboru dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła.Więcej
Celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.Więcej
Celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.Więcej
Nabycie i wykorzystanie ww. środka ma duży wpływ na osiągnięcie poziomu recyklingu przez gminę.Więcej
Od 1 września 2022 roku na terenie gminy rusza komunikacja publiczna na trasach obejmujących obwody szkół podstawowych.Więcej
Z okazji Dnia Ziemi przypominamy podstawowe zasady segregacji śmieci.Więcej
Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.Więcej
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku, zmieniają się adresy stron www oraz adresy e-mail jednostek podległych Gminy Nowa Wieś Lęborska.Więcej