Ptasia grypa

2021-06-09

Zmiana rozporządzenia Wojewody dotyczącego ptasiej grypy

W gminie Nowa Wieś Lęborska obowiązują dotychczasowe zakazy i nakazy.

2021-05-28

Ptasia grypa - przypomnienie!

W związku z przypadkami wystąpienia ptasiej grypy na terenie naszej gminy przypominamy o zakazie wypuszczania ptactwa. 

2021-05-19

Zmiana rozporządzenia Wojewody dotyczącego ptasiej grypy

Pomimo zmiany, na terenie gminy nadal obowiązują dotychczasowe zakazy i nakazy.

2021-04-30

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

w sprawie lotowania gołębi pocztowych podczas rozwijającej się epidemii wysokozjadliwej grypy ptaków.

2021-04-27

Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”

Nakazy i zakazy obowiązujące na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

2021-04-22

UWAGA: Pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzonym ogniskiem w miejscowości Janowiczki gm. Nowa Wieś Lęborska.

2021-01-12

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego

Informacja Szefa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lęborku.

2020-12-23

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku

Pierwsze ognisko wysoko zjadliwej grypy ptaków potwierdzono na fermie kur niosek zlokalizowanej w powiecie słupskim.
2020-12-07

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka związana z występowaniem grypy ptaków w Europie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku przekazuje informacje oraz zalecenia dla hodowców drobiu przyzagrodowego.
2020-11-05

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku

Ostrzeżenie dotyczy ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.