Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Nowa Wieś Lęborska kupi więcej sprzętu w ramach programu "Zdalna szkoła+".
To aż o 16 laptopów więcej niż planowano.

Dzięki dotacji szkoły otrzymają następujący sprzęt:
1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej - 22 tablety oraz dodatkowo 6 laptopów;
2. Szkoła Podstawowa w Garczegorzu - 9 laptopów (6 planowanych + 3 dodatkowe);
3. Zespół Szkół w Łebieniu - 7 laptopów (5 planowanych + 2 dodatkowe);
4. Szkoła Podstawowa w Redkowicach - 11 tabletów oraz dodatkowo 3 laptopy;
5. Szkoła Podstawowa w Leśnicach - 10 tabletów oraz dodatkowo 2 laptopy.

Dostawy sprzętu już się rozpoczęły. Trafią do uczniów po rozpoczęciu nowego roku szkolnego (w przypadku edukacji zdalnej). Jeśli sytuacja się unormuje, laptopy i tablety uatrakcyjnią dzieciom szkolne zajęcia.

*********

"Zdalna szkoła+" - kolejna edycja programu i dodatkowy sprzęt dla nowowiejskich szkół.

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała 105 tys. zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w ramach programu "Zdalna Szkoła". Zakupionych zostanie kolejnych 11 laptopów oraz 43 tabletów dla rodzin wielodzietnych (3+) z drugiej edycji programu zdalna szkoła+. W zestawie do każdego laptopa i tableta kupione zostaną słuchawki ułatwiające naukę i udział w zdalnych lekcjach. W skład zestawu wchodzą także torby na laptopy oraz etui na tablety.

Dzięki dotacji szkoły otrzymają następujący sprzęt:

1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej - 22 tablety
2. Szkoła Podstawowa w Garczegorzu - 6 laptopów
3. Zespół Szkół w Łebieniu - 5 laptopów
4. Szkoła Podstawowa w Redkowicach - 11 tabletów
5. Szkoła Podstawowa w Leśnicach - 10 tabletów.

Dofinansowanie w wysokości 105 tys. zł przeznaczone jest na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt ma umożliwić uczniom naukę zdalną. Będzie im użyczony na czas zdalnej nauki.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

*********

22 kwietnia 2020r. Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała 70 tys. zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła".

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Ze środków otrzymanego grantu zostanie zakupionych 20 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym, torbami oraz słuchawkami. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Sprzęt trafi do następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej - 7 kompletów
2. Szkoła Podstawowa w Garczegorzu - 4 komplety
3. Zespół Szkół w Łebieniu - 4 komplety
4. Szkoła Podstawowa w Redkowicach - 4 komplety
5. Szkoła Podstawowa w Leśnicach - 4 komplety.

Sprzęt ma umożliwić uczniom naukę zdalną. Będzie im użyczony na czas zdalnej nauki.
Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.