Wyniki naborów

W VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" dedykowanej terenom popegeerowskim Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała 3.000.000 zł promesy wstępnej na realizację inwestycji:

1.  I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze i Nowa Wieś Lęborska - 2.500.000 zł;
2.  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowicach - 500.000 zł.

Ponadto dzięki wsparciu z programu (5.840.800 zł) zrealizowana zostanie przebudowa ważnej dla całego regionu drogi powiatowej nr 1322G (ul. Syrokomli od granicy Miasta Lębork/ul. Kębłowska w obrębie skrzyżowania z ul. Młynarską w Nowej Wsi Lęborskiej), w tym:

1.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Miasta Lębork (ul. Syrokomli) - 1.960.000 zł (promesa Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego);
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G (ul. Kębłowska) - 3.880.800 zł (promesa Powiatu Lęborskiego).

Dodatkowo oprócz inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych środki z rządowego programu trafią do placówek oświatowych oraz opiekuńczych na terenie Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego w łącznej kwocie 1.960.000 zł, z czego za ok. 400.000 zł doposażone zostaną szkoły z Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Łączna pula środków, która w ramach tej edycji programu przyznana została na inwestycje w regionie lęborskim wynosi aż 18.912.200 zł.


1 900 000 zł to kwota dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na inwestycje w ramach III naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach programu zrealizowana zostanie "Przebudowa drogi gminnej nr 122026G prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej".


5 000 000 zł to kwota dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na inwestycje w ramach II naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Minister Piotr Müller – rzecznik rządu wręczył promesę na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubowidz".

Nasza gmina dodatkowo skorzysta na inwestycjach realizowanych przez Powiat Lęborski, który w ramach funduszu planuje:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od miejscowości Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu.
2. Dostosowanie infrastruktury i wyposażenie szpitalnych oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrycznego oraz utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.


9 207 352 zł to kwota dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na inwestycje w ramach I naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Minister Piotr Müller – rzecznik rządu wręczył promesę na:

1. Budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej.
2. Remont generalny budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
3. Budowę budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku.

Nasza gmina dodatkowo skorzysta na inwestycjach realizowanych przez Powiat Lęborski, który w ramach funduszu planuje:
1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w Nowej Wsi Lęborskiej.
2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1320G (Pogorzelice - Unieszyno).

Grafika informująca o wysokości otrzymanego dofinansowania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska - źródło biuro poselskie Piotra Müllera
Rzecznik Rządu RP wręcza Wójtowi Gminy promesę na inwestycje strategiczne w ramach II naboru wniosków
Grafika informująca o wysokości otrzymanego dofinansowania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska
Rzecznik Rządu RP wręcza Wójtowi Gminy promesę na inwestycje strategiczne w ramach I naboru wniosków
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska prezentuje promesę na inwestycje strategiczne w ramach I naboru wniosków
Minister Piotr Müller wręcza Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska promesę na realizację inwestycji w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.
Podsumowanie wyników Rządowego Funduszu Polski Ład w Powiecie Lęborskim.
Minister Piotr Müller wręcza promesy na realizację inwestycji w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Wspólne zdjęcie z przedstawicielami wszystkich samorządów Powiatu Lęborskiego.
Minister Piotr Müller wręcza promesy na realizację inwestycji w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład dla Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego i Miasta Lęborka.