Wyniki naborów

 

W VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała 11.405.101,60 zł promesy wstępnej na realizację inwestycji:

1. Budowa II, III i IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze i Nowa Wieś Lęborska - 8.000.000 zł;
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnicach - 3.405.101,60 zł.


W VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" dedykowanej terenom popegeerowskim Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała 3.000.000 zł promesy wstępnej na realizację inwestycji:

1.  I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze i Nowa Wieś Lęborska - 2.500.000 zł;
2.  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowicach - 500.000 zł.


1 900 000 zł to kwota dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na inwestycje w ramach III naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach programu zrealizowana zostanie "Przebudowa drogi gminnej nr 122026G prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej".


5 000 000 zł to kwota dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na inwestycje w ramach II naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Minister Piotr Müller – rzecznik rządu wręczył promesę na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubowidz".

Nasza gmina dodatkowo skorzysta na inwestycjach realizowanych przez Powiat Lęborski, który w ramach funduszu planuje:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od miejscowości Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu.
2. Dostosowanie infrastruktury i wyposażenie szpitalnych oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrycznego oraz utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.


9 207 352 zł to kwota dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na inwestycje w ramach I naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Minister Piotr Müller – rzecznik rządu wręczył promesę na:

1. Budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej.
2. Remont generalny budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
3. Budowę budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku.

Nasza gmina dodatkowo skorzysta na inwestycjach realizowanych przez Powiat Lęborski, który w ramach funduszu planuje:
1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w Nowej Wsi Lęborskiej.
2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1320G (Pogorzelice - Unieszyno).

Grafika informująca o wysokości otrzymanego dofinansowania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska - źródło biuro poselskie Piotra Müllera
Rzecznik Rządu RP wręcza Wójtowi Gminy promesę na inwestycje strategiczne w ramach II naboru wniosków
Grafika informująca o wysokości otrzymanego dofinansowania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska
Rzecznik Rządu RP wręcza Wójtowi Gminy promesę na inwestycje strategiczne w ramach I naboru wniosków
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska prezentuje promesę na inwestycje strategiczne w ramach I naboru wniosków
Minister Piotr Müller wręcza Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska promesę na realizację inwestycji w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.
Minister Piotr Müller wręcza promesy na realizację inwestycji w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Wspólne zdjęcie z przedstawicielami wszystkich samorządów Powiatu Lęborskiego.
Minister Piotr Müller wręcza promesy na realizację inwestycji w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład dla Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego i Miasta Lęborka.