PROGRAM MALUCH+ 2020

MALUCH+ 2020 - dofinansowanie do funkcjonowania żłobka

Gmina Nowa Wieś Lęborska rozszerzając program MALUCH+ 2019, w roku 2020 pozyskała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 70.840,00 zł dofinansowania, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020, na funkcjonowanie 45 miejsc w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej.

Dzięki dofinansowaniu koszt opieki nad dziećmi uległ znacznemu obniżeniu, odciążając zarówno budżet gminy jak i domowy budżet rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

Galeria zdjęć żłobka.