Konsultacje społeczne z mieszkańcami Garczegorza

Utworzono: 27-09-2023

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Garczegorza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanemu u zbiegu dróg powiatowych nr 1309G i nr 1315G w miejscowości Garczegorze.

W tej sprawie Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 19 września 2023 r. wydał Zarządzenie nr W-100/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanemu u zbiegu dróg powiatowych nr 1309G i nr 1315G w miejscowości Garczegorze.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji dotyczących nadania nazwy ronda.

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnione są osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie miejscowości Garczegorze.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze konsultacyjne można złożyć w sekretariacie urzędu w dniach i godzinach urzędowania, przesłać drogą pocztową na adres urzędu gminy (ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska).

Konsultacje trwają od 19 września 2023 r. do 31 października 2023 r.