Światłowód w gminie Nowa Wieś Lęborska

"Gmina Nowa Wieś Lęborska wraz z Orange Polska w latach 2017-2020 realizowała projekt POMORSKA UNIA ŚWIATŁOWODOWA, którego celem była budowa sieci światłowodowych w województwie pomorskim.

Projekt miał pozytywnie wpływać na sytuację społeczno-gospodarczą naszego regionu. Rozwój społeczeństwa informacyjnego miał poprawić jakość życia mieszkańców, jak również pobudzić lokalną przedsiębiorczość na terenach, gdzie do tej pory barierę stanowił brak dostępu do odpowiednich środków komunikacji.

W czerwcu 2017 Orange zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o dofinansowanie projektów budowy dostępowych sieci światłowodowych na terenie tzw. białych plam (wybrane punkty adresowe) zlokalizowanych w gminach położonych na obszarze NUTS3: Gdański i Trójmiejski, Chojnicki, Słupski, Starogardzki. Inwestycja objęła swoim zasięgiem gospodarstwa domowe i szkoły. Ich lista dostępna w załącznikach oraz znajduje się pod adresem:
https://cppc.gov.pl/zakonczenie-oceny-wnioskow-w-ii-konkursie-dla-dzialania-1-1-popc/

Zakres inwestycji obejmował prace projektowe, instalacyjne oraz budowlane. Zgodnie z zasadami dofinansowania budowana infrastruktura ma charakter otwarty, tj. jest udostępniana zainteresowanym operatorom na zasadach hurtowych.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (Program Operacyjny Polska Cyfrowa), inwestycja realizowana była do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków były natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzili zainteresowanie skorzystaniem z usług.

W pierwszym etapie projektu POPC2 firma Orange Polska skupiła się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół zostanie wykorzystana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s. Operatorem OSE jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy, który zwrócił się do każdej ze szkół z zaproszeniem do korzystania z usług.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na: https://uniaswiatlowodowa.pl/slupski/nowa-wies-leborska/instalacje

Ponadto na stronie https://mapbook.uke.gov.pl/ znaleźć można Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu. Po wybraniu lokalizacji można sprawdzić, czy istnieje możliwość podłączenia się do internetu.

Dodatkowo możliwości podłączenia do internetu sprawdzić można na stronie https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ gdzie wskazani są też poszczególni operatorzy sieci. Na stronie tej można także zgłaszać popyt na internet (panel zgłaszania popytu znajduje się w prawym górnym rogu strony -zielone pole).