Aktualności

2018-01-17

Biuletyn informacyjny (1/2018) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury biuletynu informacyjnego OWES.
2017-12-28

Zaproszenie do prac w komisach konkursowych

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, DO PRAC W KOMISJACH KONKURSOWYCH w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
2017-12-22

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 22.12.2017 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.
2017-12-22

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
2017-12-19

Biuletyn informacyjny (XII) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury biuletynu informacyjnego OWES.
2017-12-04

Plebiscyt Wolontariusz/Wolontariuszka Roku 2017

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu Regionalne Centrum Młodzieży oraz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego zaprasza do udziału w Plebiscycie Wolontariusz/Wolontariuszka Roku 2017.
2017-12-04

Konkurs "Świąteczna ozdoba pozarządowa"

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą ŚWIĄTECZNĄ OZDOBĘ POZARZĄDOWĄ. Prace należy złożyć do 13 grudnia w siedzibie CIO ul. Sienkiewicza 19 w Słupsku. Na laureata konkursu czeka nagroda rzeczowa.
2017-11-28

"Seniorzy też potrafią" - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie w trybie art. 19a

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2017-11-28

„Wolontariat to jest to” - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19a

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
2017-11-22

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Przedstawiamy protokół z przeprowadzonych w dniach od 10 do 20 listopada 2017 roku konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017-11-10

Konsultacje Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017-11-08

Wiadomości z biura LGD "Dorzecze Łeby"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje, iż w ramach konkursu 4/2017 „Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy” wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie.
2017-11-08

„Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeżeli Państwo chcą wnieść zmiany dotyczące m.in. zakresu celów, zmian procedur naboru wniosków, budżetu na poszczególne konkursy, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, wskaźników do zrealizowania można to zrobić właśnie teraz.
2017-11-06

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 listopada 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami finansowania przedsięwzięć przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.
2017-10-30

Biuletyn informacyjny (X) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury biuletynu informacyjnego OWES.
2017-10-23

Szkolenie - zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 26 października 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.