Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Utworzono: 05-03-2020

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych, w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020 r.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 18 marca 2020 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Grafika 1: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej