Uwaga, organizacje pozarządowe! To spotkanie jest dla was ważne

Utworzono: 09-02-2021

Decyzje, które obecnie zapadają przesądzą o rzeczywistych możliwościach rozwojowych naszego regionu, na które składają się setki i tysiące przedsięwzięć realizowanych ze wsparciem środków UE przez poszczególne przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne. Z postanowień projektu wspomnianej Umowy Partnerstwa wynika, że możliwości wsparcia, o którym wyżej mowa, ulegną w naszym województwie w kolejnych latach znaczącemu ograniczeniu.  

Uwaga, organizacje pozarządowe! To spotkanie jest dla was ważne

W środę, 10 lutego spotkają się przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych, by porozmawiać o projekcie Umowy Partnerstwa Polski z Unią Europejską, przygotowanej przez polski rząd. Dokument zakłada, że Pomorze na realizację programów operacyjnych otrzyma prawie 40 proc. mniej środków niż w latach poprzednich. W praktyce oznacza to ograniczenie inwestycji i funduszy na wspieranie m.in. organizacji społecznych w ich działalności.

Do spotkania na platformie Zoom może dołączyć każdy (link na dole strony). To okazja, by poznać szczegóły planowanej Umowy Partnerstwa i wyrazić swoje zdanie na ten temat.

Mniej środków oznacza wyhamowanie rozwoju

Cały czas, do 22 lutego trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa. Przygotowany dokument zakłada, że do regionu pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 trafi 1 129 mln euro, czyli o prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie.

Pomorscy samorządowcy jednogłośnie wyrazili zaniepokojenie kształtem Umowy Partnerstwa i planują przygotować w tej sprawie wspólne stanowisko.

Czas na organizacje pozarządowe

Obniżenie budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego może oznaczać wprost mniej pieniędzy na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców regionu.

W środę, 10 lutego debatę poprowadzi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich partnerów pozarządowych, przy czym ze względów technicznych należy zarejestrować się do 9 lutego.

Termin spotkania: 10 lutego 2021, godz. godzina 11.00

Forma spotkania: platforma ZOOM (link)

 https://us02web.zoom.us/j/86363435049?pwd=WkhUMXl2Nis3U1NsWVMydXdxd0QvQT09

 

Program spotkania:

11.00–11.15      Powitanie zaproszonych gości oraz wprowadzenie Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

11.15–11.45      Informacja o podziale środków finansowych z budżetu UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027 Patrycja Szczygieł, Adam Mikołajczyk, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

11.45-12.45       Dyskusja

12.45-13.00       Podsumowanie spotkania i zamknięcie posiedzenia

Przewidujemy formułę otwartą dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli środowisk pozarządowych. Z przyczyn technicznych prosimy jedynie o zgłaszanie do dnia 9 lutego 2021 zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: e.jedrzejewska@pomorskie.eu  
Kontakt Emilia Jędrzejewska tel. 58 32 68 897.

W kwestiach technicznych prosimy o kontakt z Marcinem Kochanowskim, tel. 58 32 68 754, e-mail: m.kochanowski@pomorskie.eu

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego