Projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi"

Utworzono: 18-02-2021

Szanowni Państwo,

jako Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzimy projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi", którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich - w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach. Informacje zebrane za jej pośrednictwem zostaną uzupełnione i pogłębione w kolejnych etapach - wywiadach telefonicznych oraz fokusach (wywiadach grupowych).

Formularz Bazy Danych Organizacji Wiejskich: https://www.faow.org.pl/baza/.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie:
https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/

W razie dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Z uszanowaniem,
Michał Kulka-Kowalczyk,
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Źródło: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Element dekoracyjny.