Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2021 r. w dyscyplinie karate sportowe

Utworzono: 29-03-2021

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2021 r. w dyscyplinie karate sportowe

Nr oferty

Podmiot

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Klub Klub Karate Shotokan
w Lęborku

Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie karate sportowe

10.000 zł

2.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu

Oferta odrzucona