Konkurs dla KGW „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”

Utworzono: 25-07-2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.
Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

Konkurs trwa od 21 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r. 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 28 października 2022 r. na stronie internetowej ARiMR.

Źródło, Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe. 

Element dekoracyjny.