Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2022 r.

Utworzono: 10-06-2022

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2022 r.

Nr oferty

Podmiot

Tytuł zadania

Przyznana kwoty dotacji

1.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Światło”

Integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

11.000 zł

2.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Oferta odrzucona

3.

Stowarzyszenie FPUNKT

Wychodzę z cienia

4.000 zł