Konkurs dla OSP „Zapaleni do pomocy”

Utworzono: 15-07-2022
 

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pt. „Zapaleni do pomocy” kierowany jest do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich.

Chodzi o wszelkie inicjatywy związane z aktywnością strażaków w ich miejscu zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Jeden uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację). Z każdej jednostki OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca konkursowa.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca stanowiące równowartość następujących kwot:
– 3.000 zł (I miejsce),
– 2.000 zł (II miejsce),
– 1.000 zł (III miejsce).  

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 31 sierpnia 2022 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 września br.

Źródło, regulaminy, formularze: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Element dekoracyjny.