Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”

Utworzono: 21-06-2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu.
Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna maksymalnie 7 wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe: 9.500 zł, 6.500 zł, 3.000 zł.
Konkurs rozpoczął się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

Źródło oraz szczegółowe informacje

Element dekoracyjny.