Nagrody za frekwencję dla kół gospodyń wiejskich wypłaci ARiMR

Utworzono: 06-12-2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zajmie się wypłatą nagród dla kół gospodyń wiejskich w gminach, gdzie frekwencja wyborcza przekroczyła 60 procent. (W Gminie Nowa Wieś Lęborska frekwencja wyniosła blisko 70%).

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zmiany przepisów upoważniają ARiMR do wypłaty środków dla kół gospodyń wiejskich, które zakwalifikowały się do wsparcia w ramach akcji profrekwencyjnej ogłoszonej przed wyborami parlamentarnymi.

Wysokość wsparcia będzie ustalona jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy. Kwota zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół.

Środki finansowe przysługują tylko tym KGW, które do 15 października 2023 r. były wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
 
Zgodnie z rozporządzeniem, ARiMR na wypłatę środków ma czas do 30 czerwca 2024 r.

Grafika dekoracyjna. grafika