Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Utworzono: 03-04-2024

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych, w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2024 r.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 12 kwietnia 2024 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.