Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Utworzono: 11-05-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych, w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2022 r. 

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 maja 2022 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU