Oddaj krew z OSP Leśnice

Utworzono: 19-04-2024
Grafika dekoracyjna grafika

Twoja krew ratuje życie!
Oddaj krew z OSP Leśnice

28 kwietnia pod Remizą Strażacką OSP Leśnice 

Rejestracja od 8.00 do 13.00

Dla każdego dawcy przewidziany poczęstunek oraz losowanie voucherów.

Akcję wspierają: Fundacja Lokalna, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Sołtys Pogorzelic Szymon Medalion, Sołtys Leśnic, Radny Marek Malinowski.