Aktualności

2017-01-13

Seminarium Eksperckie dla organizacji pozarządowych - Gdańsk, 23 stycznia 2017 r.

Podczas seminarium przeanalizowane zostaną uprawnienia procesowe organizacji pozarządowych w postępowaniach prawnych, w szczególności w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, a także w postępowaniu cywilnym oraz karnym.
2017-01-05

Nabór do komisji konkursowej

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 28.12.2016 r. dotyczącym realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.
2016-11-28

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Do projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
2016-11-24

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych w udziałem OSP i Samorządów Floriany

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych w udziałem OSP i Samorządów Floriany!
2016-11-09

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

W ramach współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi w załączeniu przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
2016-11-03

Nabór na członków komisji konkursowych

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2016r. poz 239,395) PEŁNOMOCNIK MARSZAŁKA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZAPRASZA POMORSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA ROK 2017.
2016-10-20

Biuro LGD „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkania konsultacyjne

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” serdecznie zaprasza na spotkania mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska na spotkania konsultacyjne w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zgodnie z załączonymharmonogramem.
2016-10-18

Plebiscyt Wolontariusz/ka roku 2016

Regionalne Centrum Młodzieży organizuje z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Galę Wolontariatu, którą poprzedzi konkurs na najlepszego wolontariusza bądź wolontariuszkę roku 2016. Fundacja zachęca również do kontaktu organizacje pozarządowe, które mają zapotrzebowanie na wolontariuszy.