Aktualności

2017-04-28

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
2017-04-25

Zostań liderem/ką przedsiębiorczości społecznej

Zostań liderem/ką przedsiębiorczości społecznej – rusza I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.
2017-04-25

Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej - bezpłatne szkolenie

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim" prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: "Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej".
2017-03-29

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
2017-03-27

Warsztaty kulinarne oraz edukacji ekonomicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. odbędą się warsztaty kulinarne oraz edukacji ekonomicznej organizowane przez Bank Żywności w Trójmieście.
2017-03-24

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
2017-03-16

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się ​​28 marca 2017 r. (wtorek), w Urzędzie Miejskim w Lęborku (Sala Rajców - sala 101), ul. Armii Krajowej 14, w godzinach 12.00-14:30.
2017-03-15

Konferencja „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania"

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ serdecznie zapraszają na konferencję „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania", która odbędzie się 23 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, o godzinie 10:30 w Sali Rajców.
2017-02-10

Konkurs pn. Inicjatywy społeczne.

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w konkursie pn. Inicjatywy społeczne. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.
2017-02-10

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ukazał się formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z instrukcją i biznesplanem) na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
2017-02-09

Nabór do kilkunastu programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej

Trwa nabór do kilkunastu programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej. Fundacja CEO jest organizacją pożytku publicznego.
2017-01-30

Floriany

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY informują, że rozszerzyli zakres Konkursu o inicjatywy podejmowane samodzielnie przez OSP, ustanawiając dodatkowe statuetki i nagrody.
2017-01-19

„Sieci kultury 2017”

Fundacja Edukacyjna ODiTK ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dotacji w konkursie „Sieci kultury 2017” organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska.
2017-01-19

„Równać Szanse 2017”

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!