Aktualności

2017-08-08

Aktualności LGD "Dorzecze Łeby" - sierpień 2017

Pierwsze konkursy za nami! 25 lipca 2017 roku odbyły się posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”, na którym zostały rozstrzygnięte trzy konkursy dla samorządów...
2017-07-06

Kolejny konkurs Funduszu Akumulator Społeczny na wsparcie inicjatyw i projektów w sferach pożytku publicznego

1 lipca wystartował kolejny konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na wsparcie inicjatyw i projektów w sferach pożytku publicznego! Wszelkie dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.akumulatorspoleczny.pl oraz www.eduq.pl. Nabór wniosków trwa do 31 lipca za pośrednictwem generatora www.Witkac.pl.
2017-06-23

Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Programów Regionalnych serdecznie zapraszają na Pomorskie Forum Pełnomocników 2017
2017-06-19

Wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r. poświęcone możliwościom WSPARCIA DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
2017-06-13

„Podstawy ekonomii społecznej" - szkolenie 20 czerwca 2017

"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim", zaprasza przedstawicieli grup inicjatywnych, osoby będące bądź wyrażające chęć pozostania liderami swojej małej lub dużej społeczności, działającej w obszarze ekonomii społecznej, na szkolenie: "Podstawy ekonomii społecznej".
2017-05-31

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Starosta Lęborski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu lęborskiego do przedstawienia w terminie do 02.06.2017 r. propozycji zadań priorytetowych, które powinny zostać ujęte w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok oraz o podanie kwoty, jaka byłaby ewentualnie konieczna do realizacji planowanych przez wnioskodawcę zadań na 2018 r. w drodze otwartego konkursu ofert.
2017-05-08

Mobilne Punkty Informacyjne w maju

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI).
2017-05-08

Forum Przedsiębiorstw 2017 - ruszyła rekrutacja

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na Forum Przedsiębiorstw. Wydarzenie przyciąga co roku około 300 przedstawicieli pomorskich firm, głównie z sektora MSP. Jest doskonałą okazją do zdobycia aktualnej wiedzy i praktycznych informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów biznesowych.
2017-04-28

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
2017-04-25

Zostań liderem/ką przedsiębiorczości społecznej

Zostań liderem/ką przedsiębiorczości społecznej – rusza I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.
2017-04-25

Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej - bezpłatne szkolenie

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim" prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: "Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej".
2017-03-29

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)