Aktualności

2017-11-28

"Seniorzy też potrafią" - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie w trybie art. 19a

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2017-11-28

„Wolontariat to jest to” - oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19a

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
2017-11-22

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Przedstawiamy protokół z przeprowadzonych w dniach od 10 do 20 listopada 2017 roku konsultacji projektu programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017-11-10

Konsultacje Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017-11-08

Wiadomości z biura LGD "Dorzecze Łeby"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje, iż w ramach konkursu 4/2017 „Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy” wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie.

2017-11-08

„Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeżeli Państwo chcą wnieść zmiany dotyczące m.in. zakresu celów, zmian procedur naboru wniosków, budżetu na poszczególne konkursy, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, wskaźników do zrealizowania można to zrobić właśnie teraz.
2017-11-06

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 listopada 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami finansowania przedsięwzięć przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.
2017-10-30

Biuletyn informacyjny (X) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury biuletynu informacyjnego OWES.
2017-10-23

Szkolenie - zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 26 października 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
2017-10-19

"Podstawy przygotowania biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 25 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami przygotowania biznesplanu na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich.
2017-10-16

Równać szanse - konkurs grantowy

Szanowni Państwo! 16 sierpnia został ogłoszony Regionalny Konkurs Grantowy – to szansa dla bibliotek i domów kultury na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty powinny być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018 roku.
2017-10-13

Bilet na koncert to cegiełka na budowę hospicjum

Koncert jest wydarzeniem promującym inicjatywę budowy hospicjum stacjonarnego w Lęborku, wspierającym również rozpoznawalność naszej lokalnej organizacji samorządowej – Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, która podjęła się realizacji tego przedsięwzięcia.
2017-10-13

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców

W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Pokolenia zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców.
2017-10-11

„Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą i podnieść kwalifikacje zawodowe"​

Szanowni Państwo, w październiku i listopadzie br. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim organizują cykl bezpłatnych spotkań dotyczących: - wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podniesienie kwalifikacji zawodowych; - przygotowania biznesplanu; - wsparcia dla przedsiębiorców.
2017-09-22

Biuletyn informacyjny (IX) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - zapraszamy do lektury

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury biuletynu informacyjnego OWES.
2017-09-21

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” - bezpłatne spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” organizowane w dniu 22 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku.