OSP w Tawęcinie jeszcze skuteczniej zadba o bezpieczeństwo!

Utworzono: 29-06-2023

Ochotnicza Straż Pożarna w Tawęcinie została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie". Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne remiza OSP w Tawęcinie oraz świetlica wiejska w Karlikowie Lęborskim wzbogacą się o defibrylatory AED. W każdym zestawie urządzeń znajdować się będzie tablica informująca, jak z nich korzystać. W celu ratowania dzieci poniżej 8 roku życia zestawy zostaną wzbogacone o klucze pediatryczne – specjalne nakładki, dzięki którym urządzenie samo automatycznie zredukuje energię defibrylacji (do trybu niemowlę/dziecko) oraz dostosuje zestaw poleceń głosowych tak, aby odpowiadały one sytuacji ratowania pacjentów pediatrycznych. Osoba ratująca nie musi znać sekwencji pierwszej pomocy - defibrylator udzieli mu jasnych instrukcji. Wszystkie urządzenia zostaną umieszczone zostanie w specjalnych oświetlonych gablotach/kapsułach widocznych nawet w nocy. Dodatkowo kapsuła wyposażona jest w dźwiękowy alarm otwarcia, moduł GSM, a także zdalny monitoring informujący o otwarciu pokrywy.

Są to sprzęty, które uratują niejedno życie!

„Wzmocnij Swoje Otoczenie" to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl oraz https://www.energetycznykompas.pl

Grafika dekoracyjna.