Aktualności

2018-06-20

Kolejne granty dla organizacji pozarządowych

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.
2018-06-18

Najwyższe procentowe dofinansowanie dla Gminy Nowa Wieś Lęborska

165 tys. dofinansowania otrzymała Gmina Nowa Wieś Lęborska na przebudowę drogi w Kaninie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów. Kwota ta stanowi prawie 80% wartości zadania.
2018-06-15

LĘBORSKA AKADEMIA MŁODYCH 2 - nowe możliwości zawodowe dla osób bez pracy

Zapraszamy mieszkańców powiatu lęborskiego, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy...., a także pracodawców do skorzystania z doradztwa zawodowego, płatnych szkoleń i staży....
2018-04-23

Tablet na własność i bezpłatny kurs komputerowy dla osób 65+

Gorąco zapraszamy wszystkich Seniorów do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym. Zgłoszenia można składać do końca maja 2018r. Naprawdę warto !!!
2018-04-13

Zaproszenie dla Kół Gospodyń Wiejskich do Międzyzdrojów.

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem" na dwudniowe, bezpłatne szkolenie wraz z warsztatem kulinarnym w Międzyzdrojach. Zgłoś swój udział do 24 kwietnia br.
2018-04-11

Bezpłatne kursy językowe !

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”, w którym całkowicie bezpłatnie możesz wziąć udział w kursie języka angielskiego lub niemieckiego!!!
2018-04-06

Uzyskaj wsparcie ze środków UE - przyjdź na bezpłatne konsultacje.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje, które odbędą się: 11 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5 (sala nr 9), w godzinach: 10:30-13:00.
2018-03-14

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne w Słupsku lub w Bytowie nt. wsparcia przedsiębiorców w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
2018-03-13

LGD "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje, które odbędą się w dniach 19 i 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Choczewie.
2018-03-12

„FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację” - zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej. Termin i miejsce szkolenia: 14 marzec 2018 r. Lębork, ul. Krzywoustego 1 sala 108, godz. 09.00-15:00.
2018-03-07

Oddaj głos na najładniejsze prace dzieci i młodzieży wykonane w TERMO-KONKURSIE

Do 22 marca trwa głosowanie na prace wykonane przez dzieci i młodzież w konkursie plastycznym w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”
2018-03-07

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan

Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 r. ż. na bezpłatny kurs komputerowy lub językowy (j. niemiecki lub j.francuski). Organizator zapewnia podręczniki i ćwiczenia.
2018-02-27

Słupsk. Spotkanie informacyjne nt. konkursów w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-02-23

„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury”

11 grudnia 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach: Łeba oraz Chełst - od m. Paraszyno do m. Łeba, poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku.
2018-02-23

"MORZE PRACY W POMORSKIM"- kolejna szansa na aktywizację zawodową.

Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych m.in. prawo jazdy kat. C,D,E wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, pracownik obsługi biurowej ze stypendium szkoleniowym max. ok. 1000 zł „na rękę"/m-c oraz w 3-miesięcznych stażach zawodowych przyuczających do zawodu ze stypendium ok.1000 zł/m-c „na rękę".
2018-02-12

LĘBORSKA AKADEMIA MŁODYCH - nowe możliwości zawodowe dla osób bez pracy

Zapraszamy mieszkańców powiatu lęborskiego, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy...., a także pracodawców do skorzystania z doradztwa zawodowego, płatnych szkoleń i staży....