Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

Utworzono: 02-10-2023

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, iż w wyniku oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021– 2027 Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu.

Nazwy podmiotów wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu:

  1. Mapa Edukacji Dawid Steffke, ul. Kościuszki 18/6, 84-200 Wejherowo;
  2. Fundacja Lokalna, Pogorzelice 6, 84-300 Pogorzelice.