Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu "Bursztynowy Pasaż"

Utworzono: 19-02-2024

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  

Wymagania obligatoryjne na w/w stanowisku pracy:

  • wykształcenie wyższe,
  • min. 1 rok doświadczenia w pracy związanej z obsługą projektów współfinansowanych z funduszy UE,
  • znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Bursztynowy Pasaż” na lata 2021-2027,
  • umiejętność obsługi komputera – w szczególności MS Office lub aplikacji
    z nim zgodnych,
  • kultura osobista,
  • prawo jazdy kat. B.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Wymagane dokumenty należy nadsyłać pocztą na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, Gniewino 84 – 250 lub osobiście w siedzibie Biura w kopercie z dopiskiem SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU w terminie do 27 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu listu do biura Stowarzyszenia lub data dostarczenia). Dokumenty, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

Element dekoracyjny. grafika