Nabór wniosków do konkursu "Otwarci na kulturę!"

Utworzono: 31-05-2023

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej ogłasza nabór wniosków do konkursu na Inicjatywy Lokalne realizowanego w ramach projektu "Otwarci na kulturę!" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2023".

Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2023 wspiera projekty, które inicjują rozwój zainteresowań kulturalnych i wspierają aktywność obywatelską mieszkańców. Konkurs jest prowadzony z myślą o osobach indywidualnych, grupach nieformalnych i organizacjach pozarządowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej.

Kto może złożyć wniosek:
Wniosek na inicjatywę mogą złożyć mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska:

  • grupy formalne (Stowarzyszenia, Fundacje, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich),
  • grupy nieformalne (min. 3 osoby),
  • osoby indywidualne -  mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 Jak i kiedy złożyć wniosek:
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej w godzinach 8:00-15:00, ul. Grunwladzka 6, 84-351 Nowa Wieś Lęborska lub mailem na adres goknwl@nwl.pl

Wnioski będą przyjmowane od 1 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. włącznie (do godz. 15:00).

Szczegóły w Regulaminie. Regulamin, formularze do pobrania z załącznika.

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Element dekoracyjny