Zapraszamy na bezpłatne konsultacje - Fundusze Europejskie czekają

Utworzono: 09-02-2024

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 lutego 2024 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podjęła realizację bezpłatnych usług w ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku,
który zastąpił dotychczas działający Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku.

Fundusze Europejskie w Twoim zasięgu!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza

Punkt oferuje bezpłatnie kompleksowe wsparcie w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich:

 • Konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, pisemne, e-mailowe
 • Indywidualne konsultacje u klienta – grupowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.)
 • Indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami
 • Diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu
 • Informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu
 • Dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich
 • Informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE
 • Informację i wstępną pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy)
 • Otwarte spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich (w tym webinaria)
 • Spotkania dla szkół ponadpodstawowych (stacjonarne i online)
 • Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) - spotkania z klientami w miejscowościach w których nie ma punktu informacyjnego
 • Całodzienne dyżury MPI
 • Stoiska informacyjne podczas wydarzeń organizowanych w regionie
 • Nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk / Słupski Inkubator Technologiczny
Tel: 59 714 18 44, 59 714 18 45
E-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałki: 8:00-18:00
 • wtorki-piątki: 8:00-16:00

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku  https://www.facebook.com/PIFE.slupsk

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Źródło: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Grafika dekoracyjna.