Wypełnij ankietę. Wyraź swoją opinię

Utworzono: 07-07-2023

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nową, lokalną strategią rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby", której nasza gmina jest członkiem, uprzejmie prosimy o wypełnienie i udostępnienie ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru gmin: Gniewino, Wejherowo, Choczewo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz miast: Łeby, Lęborka.

Pozyskane dzięki Państwa zaangażowaniu informacje posłużą do opracowania jednych z kluczowych rozdziałów nowej Strategii Rozwoju Dorzecza Łeby: Charakterystyki obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR i Analizy potrzeb i potencjału LSR. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Zapraszamy do udzielenia krótkich odpowiedzi i z góry dziękujemy za udział w badaniu. 

Wstępnie wiadomo już, że środki pozyskać będzie można na:

  • Samorządy — na infrastrukturę publiczną (np. place zabaw, ścieżki przyrodnicze lub edukacyjne), ochronę środowiska, czy zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu.
  • Organizacje pozarządowe — na projekty dla seniorów, dzieci i młodzieży lub osób z niepełnosprawnościami, zmniejszające ich wykluczenie społeczne lub poprawiające jakość życia społeczności, a także rozwijające kulturę i tradycje obszarów rybackich.
  • Przedsiębiorcy — będą mogli założyć/rozwinąć działalność nie tylko w zakresie rybołówstwa, lecz także w zakresie turystyki i czasu wolnego lub innych usług realizowanych dla społeczności.
  • Mieszkańcy — zyskają szansę, aby pozyskać środki na projekty dotyczące ograniczenia zużycia energii, przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2, czy produkcji i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Wypełnienie ankiety umożliwi ubieganie się o środki unijne dla mieszkańców gmin wiejskich: Wicka, Choczewa, Nowej Wsi Lęborskiej, Cewic, Gniewina, Wejherowa oraz miast Łeby i Lęborka.
Od Państwa zależy kierunek działania oraz ostateczny kształt strategii, na podstawie której będzie można pozyskiwać środki z Funduszy Europejskich. 

Link do ankiety https://dorzeczeleby.eu/wypelnij-ankiete/

Źródło: Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby"