Aktualności

2023-03-30

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych Spółki Polskich Elektrowni Jądrowych

Gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała środki w wysokości 40 tys. złotych na rozbudowę terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi Lęborskiej i Karlikowie Lęborskim. Darowiznę przekazała Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych.

2023-03-24

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 16.04.2023 r., do godz. 22:00.

2023-03-24

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 16.04.2023 r., do godz. 22:00.

2023-03-23

Zawiadomienie o LX Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska odbędzie się 30 marca 2023 roku godz. 13:00.

2023-03-21

Badania jeziora Lubowidzkiego - podpisano porozumienie

Z inicjatywy Gminy Nowa Wieś Lęborska odbyły się konsultacje eksperckie dotyczące Jeziora Lubowidzkiego. W efekcie podpisane zostało porozumienie na przeprowadzenie badań środowiskowych. 

2023-03-20

Nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Termin składania wniosków upływa w dniu 24 marca 2023 r. o godzinie 15:00.

2023-03-15

Requiem d-moll/ Wolfgang Amadeusz Mozart

Koncert w Słupsku już 24 marca 2023 r. o godz. 19:15.

2023-03-13

Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza pisanka lub stroik Wielkanocny"

Prace konkursowe należy złożyć do 24.03.2023 r.

2023-03-13

Targi Służby i Pracy w Wojsku Polskim

17-18 marca 2023 r. w Kartuzach.