Aktualności

2021-10-21

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 05 listopada 2021 r.

2021-10-20

Zmiana godzin posiedzeń Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 października 2021 roku o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się wspólne posiedzenie komisji, bez udziału publiczności.

2021-10-20

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 05 listopada 2021 r.

2021-10-19

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Zawiadamiam, że dnia 25 października 2021 roku o godz. 12:00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 

2021-10-18

Warsztaty szydełkowe dla dorosłych

W każdy czwartek od 4.11.2021 r., w godz. 16:00- 17:30.

2021-10-18

Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych

Bezpłatny webinar. Zgłoszenia do 22.10.2021 r.

2021-10-18

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 października 2021 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się posiedzenie komisji, bez udziału publiczności.

2021-10-18

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 października 2021 roku o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się posiedzenie komisji, bez udziału publiczności.

2021-10-18

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej z pracownią techniczną dzięki wsparciu PSE

Szkoła otrzymała już pierwsze elementy do pracowni technicznej!

2021-10-15

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- ZMIANA ZASAD I WYTYCZNYCH

Termin składania oświadczeń upływa 15 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2021-10-14

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia Wójta Gminy.

2021-10-13

Moje stypendium

to dostępne, kompleksowe źródło informacji o stypendiach i innych możliwościach wsparcia rozwoju!

2021-10-13

LGD "Dorzecze Łeby" zaprasza na spotkanie konsultacyjne dnia 26.10.2021

Temat: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i biznesplanu. 

2021-10-13

Bezpłatne badania mammograficzne

Badanie odbędzie się dzisiaj, 13 października 2021 r. w Nowej Wsi Lęborskiej.