Aktualności

2022-01-18

Rodzinny wieczorek integracyjny w Krępie Kaszubskiej

Klub Seniora, 22.01.2022 r., godzina 17:30. 

2022-01-18

Innowacyjne technologie ułatwiają opiekę nad osobami starszymi

W Klubach Seniora, w Gminie Nowa Wieś Lęborska seniorzy otrzymują opaski życia.

2022-01-17

Wybrane biblioteki w gminie czynne również w soboty

W 2022 r. nasze biblioteki będą otwarte dla użytkowników 13 sobót.

2022-01-14

Dodatek osłonowy

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany). Wnioski można składać w GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej (pokój nr 11) w godzinach od 8:00 do 14:00.

2022-01-04

Informacja Wójta o wysokości stawek i harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska przedstawia czynniki determinujące wysokość stawek i harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku na terenie gminy.

2022-01-04

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 14 stycznia 2022 r.

2022-01-04

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).