Odpady z działalności rolniczej przyjmuje Punkt Surowców Wtórnych w Nowej Wsi Lęborskiej

Utworzono: 01-03-2023

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj.:

  • Folie rolnicze
  • Siatka do owijania balotów
  • Worki po nawozach
  • Sznurki rolnicze
  • Opakowania typu BIG-BAG

Uwaga! Warunek przyjęcia wyżej wymienionych frakcji: Odpady z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dostarczone przez ich posiadaczy do Punktu Surowców Wtórnych w Nowej Wsi Lęborskiej muszą być posegregowane i odpowiednio zabezpieczone przed rozwianiem. Odpady z folii rolniczych, po nawozach i typu Big Bag muszą być opróżnione z zawartości, oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na niej błoto, woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.

Miejsce przyjmowania odpadów:
Recykling Surowce Wtórne s.c.
ul. Grunwaldzka 38
84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. 606 218 634

W związku z powyższym Gmina Nowa Wieś Lęborska nie będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pisaliśmy już o programie usuwania folii rolniczych.

Ofoliowane baloty siana na polu.