"Błękitek" środek poprawiający właściwości gleby

Utworzono: 01-09-2022

Gmina Nowa Wieś Lęborska informuje mieszkańców o możliwości zakupu środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą „Błękitek”.

Miejsce zakupu: Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”, 84-351 Czarnówko 34

Cena: 10,00 zł za tonę

Transport: we własnym zakresie.

Informacja o produkcie: Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” otrzymał decyzję z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą pozwolenia wprowadzenia środka „Błękitek” do obrotu. Środek powstaje z przekompostowanych, selektywnie zbieranych odpadów roślinnych ulegających biodegradacji (odpady o kodzie 20 02 01) pochodzących z obszarów zieleni miejskiej, pielęgnacji parków, trawników, sadów, ogrodów (m.in. trawa, liście, łodygi, gałęzie).

Zakres stosowania: Organiczny Środek poprawiający właściwości gleby pn. „BŁĘKITEK” stosuje się w celu poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleb, do wzbogacania gleby w substancję organiczną.
„BŁĘKITEK” przeznaczony jest do stosowania na gruntach ornych w uprawach polowych roślin rolniczych i rekultywacji gruntów, do stosowania na glebach o niskiej zawartości substancji organicznej i na glebach zdegradowanych, do zakładania trawników oraz przy uprawach roślin ozdobnych.

Nabycie i wykorzystanie ww. środka ma duży wpływ na osiągnięcie poziomu recyklingu przez gminę.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 598 624 388 oraz na www.ekonwl.pl zakładka ochrona środowiska - ochrona roślin.

Grafika 1: "Błękitek" środek poprawiający właściwości gleby