Ankieta badająca wizerunek Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej i oczekiwania jego mieszkańców. Edycja 2024

Utworzono: 02-04-2024

Szanowni Mieszkańcy,
w trosce o zapewnienie właściwej jakości świadczonych usług pragniemy poznać Państwa opinie dotyczące dotychczasowej współpracy. Wszelkie, zdobyte drogą ankiety, uwagi i wnioski będą nam pomocne w realizacji zadań oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Badanie ankietowe jest całkowicie anonimowe i prowadzone jest od kwietnia br. do końca października 2024 r.

Ankiety można wypełnić:

  • online, klikając na link: ankieta badająca wizerunek urzędu 2024
  • w formie papierowej. Kwestionariusze ankiet klienci urzędu mogą pobrać, wypełnić i wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki, znajdującej się na parterze urzędu, przy kancelarii oraz na piętrze, przy sekretariacie.

Zapewniamy, że uwagi i wnioski przekazane przez Państwa w ankiecie posłużą do doskonalenia pracy naszego urzędu, a tym samym do coraz lepszego spełniania Państwa oczekiwań.

Dziękujemy.