...ma znaczenie! Segreguję nie marnuję!

Utworzono: 22-04-2022

Z okazji Dnia Ziemi przedstawiamy podstawowe zasady segregacji śmieci, które powinniśmy stosować w życiu codziennym i przekazywać je innym. Prawidłowa segregacja śmieci powinna być absolutną podstawą funkcjonowania Twojego domu.

Podstawowe zasady segregacji:

 • przetworzenie ma znaczenie! – segregując, dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych.
 • zgniecenie ma znaczenie! – zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
 • odkręcenie ma znaczenie! – wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
 • oznaczenie ma znaczenie! – zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
 • opróżnienie ma znaczenie! – opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
 • rozłożenie ma znaczenie! – rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
 • przynoszenie ma znaczenie! – zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
 • rozróżnienie ma znaczenie! – nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
 • zabrudzenie ma znaczenie! – nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
 • wyrzucenie ma znaczenie! – w Gminie Nowa Wieś Lęborska odpady zbierane są selektywnie, więc wrzucamy je do odpowiednich pojemników lub worków. I tak: papier wrzucamy do pojemnika lub worka w kolorze niebieskim, szkło do pojemnika lub worka w kolorze zielonym, metale i tworzywa sztuczne do pojemnika lub worka w kolorze żółtym, odpady biodegradowalne do pojemnika lub worka w kolorze brązowym.
 • wystawienie ma znaczenie! - wystawiajmy odpady zgodnie z obowiązującym harmonogramem, zmienność warunków pogodowych powoduje, że wystawione odpady dużo wcześniej niż np. jeden dzień przed planowanym odbiorem, znacznie namokną i nasz wystawiony odpad nie będzie ważył 5 kg a  8 lub 10 kg. Pamiętajmy, że płacimy za odebraną i zagospodarowaną tonę, więc mamy znaczny wpływ na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

'Podstawowe zasady segregacji' są częścią artykułu opublikowanego w Biuletynie Gminnym "Wieści Nowowiejskie" Nr 1/2022. Zainteresowanym polecamy cały artykuł, który także można pobrać poniżej.

Element dekoracyjny.