Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny został utworzony: 

 • dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
 • dla rodzin z problemami

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi lub uzależnieniami behawioralnymi i nie wiesz, co zrobić?
Może jesteś uwikłany w przemoc domową!
Tu uzyskasz wsparcie!

Zakres czynności punktu:

 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
  • w każdy poniedziałek od godziny 12:00-15:00
 • ASYSTENT RODZINY
  • poniedziałek – piątek 7:00-15:00
 • POSIEDZENIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  • raz w miesiącu – więcej informacji uzyskasz w urzędzie gminy, pok. nr 15, p. Anna Szymańska, tel. 598 612 428 wew. 22 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. 7, przewodnicząca komisji - p. Joanna Klein, tel. 598 612 428 wew. 27
 • DYŻUR DZIELNICOWYCH
  • w każdy wtorek 10:00-12:00
  • dzielnicowi w Gminie Nowa Wieś Lęborska:
   asp. Marcin Ramczykowski, tel. 571 335 211
   st. asp. Andrzej Płatek, tel. 571 335 212
 • sytuacje nagłe, wymagające interwencji służb ratowniczych: dzwoń na 112
 • PORADNICTWO PRAWNE
  • w każdy czwartek i piątek 8:00-12:00
  • porady udzielane są w urzędzie gminy, pok. nr 12, jeśli wcześniej umówiłeś się na wizytę w starostwie powiatowym, tel. 598 632 805

Dane teleadresowe punktu:
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ul. Grunwaldzka 54
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Kontakt:
tel. 796 791 837 lub 796 791 913

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00

Wejście główne do budynku, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.