Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Utworzono: 30-04-2021

W związku z rozpoczynającym się sezonem lotów konkursowych gołębi, jak również mając na uwadze powszechnie obowiązujący dotychczas pogląd, iż gołębie odgrywają marginalną rolę w epizootii grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii, w oparciu o opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, uprzejmie informuje, co następuje.

Cytując stanowisko Instytutu:

„opinia dotycząca marginalnej roli gołębi w epidemiologii grypy ptaków jest prawdziwa i zgodna z aktualnym stanem wiedzy, jednak w obecnej sytuacji charakter podejmowanych działań, również w odniesieniu do gołębi, powinien uwzględniać kontekst sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie, a ta obecnie jest niestety ciągle niekorzystna. Ogniska HPAI stwierdzane są w bardzo dużej liczbie na terenie kraju, ze szczególnym nasileniem w województwach mazowieckiem, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Wykrycie w ostatnich dniach, po ponad 2-miesięcznej przerwie, ogniska HPAI w województwie kujawsko-pomorskim (powiat brodnicki), nakazuje dużą ostrożność w podejmowaniu decyzji dotyczących odstępstw od stosowanych środków zwalczania. Znajdujemy się obecnie w bardzo trudnym momencie rozwoju epidemii HPAI, która wymaga podejmowania nadzwyczajnych i radykalnych środków, również prewencyjnych. W związku z powyższym krajowe laboratorium referencyjne wyraża opinię, że jakiekolwiek odstępstwa od środków zwalczania HPAI w odniesieniu do gołębi mogą być aktualnie przyznawane jedynie wówczas, gdy jest zapewniony pełen nadzór nad stadem, tzn. gdy znajduje się ono w miejscu stałego przebywania. Z kolei loty konkursowe gołębi związane są z przemieszczaniem ptaków, często na duże odległości. Ryzyko czynnego przeniesienia wirusa przez gołębie jest co prawda niskie, jednak mogą one również pełnić rolę wektora mechanicznego, co już zwiększa poziom zagrożenia. Jeśli dodatkowo uwzględnimy obserwowany w ostatnich tygodniach w skali kraju wzrost liczby ognisk u drobiu przyzagrodowego, który często znajduje się tym samym gospodarstwie co gołębie, ostateczne ryzyko staje się nieakceptowalne. Powyższa ocena dotyczy sytuacji na obecnym etapie rozwoju epidemii, dlatego Instytut rekomenduje stałe monitorowanie sytuacji i w przypadku zaobserwowania trendu spadkowego jeśli chodzi o dynamikę rozprzestrzeniania wirusa HPAI w Polsce”.

Mając na względzie istotnie bardzo trudną sytuację epizootyczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków, zakazuje się  prowadzenia lotów treningowych i konkursowych gołębi, bez względu na planowaną lokalizację  do czasu ustabilizowania i opanowania sytuacji epizootycznej.

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku