Ptasia grypa. Wyznaczono obszary zagrożone i zapowietrzone w gminie Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 07-05-2021

Przypomina się, że w związku z wystąpieniem na terenie powiatu lęborskiego ptasiej grypy zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 05 maja 2021 r., w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz.Urz.Woj.Pom., poz. 1672).

Za obszar zapowietrzony uznane zostały w gminie Nowa Wieś Lęborska miejscowości:

 • Janowiczki,
 • Janowice,
 • Niebędzino,
 • Pogorszewo,
 • Rozgorze,
 • Krępa Kaszubska

Za obszar zagrożony w gminie Nowa Wieś Lęborska uznane zostały miejscowości:

 • Lędziechowo,
 • Łebień,
 • Krępa Kaszubska,
 • Janisławiec,
 • Obliwice,
 • Garczegorze,
 • Wilkowo Nowowiejskie,
 • Kębłowo Nowowiejskie,
 • Kanin,
 • Czarnówko,
 • Nowa Wieś Lęborska,
 • Redkowice,
 • Żelazkowo,
 • Chocielewko,
 • Leśnice,
 • Rekowo Lęborskie

Zakazy oraz nakazy stosowane będą co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby oraz do czasu wykluczeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku obecności ogniska ptasiej grypy na terenie gminy.

Wobec osób naruszających obowiązujące zakazy i nakazy zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zastosowanie będą miały restrykcje oraz sankcje finansowe nakładane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku.

Na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, na granicach terenu zapowietrzonego oraz zagrożonego zostały umieszczone tablice:

UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY

UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY

Więcej informacji udzielają:

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, tel. 598 622 180;
 2. Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, podinspektor ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej Izabela Kijewska (w godzinach pracy urzędu) – 598 612 428 wew. 31;
 3. Sołtysi poszczególnych sołectw.
Element dekoracyjny. Znak ostrzegawczy oraz napis ptasia grypa. grafika