Zmiana rozporządzenia Wojewody dotyczącego ptasiej grypy

Utworzono: 18-06-2021

Wojewoda Pomorski rozporządzeniem z dnia 11 czerwca 2021 r. zmienił swoje rozporządzenie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Zmiany dotyczą obszarów C.

W związku z powyższym informujemy, iż zostały uchylone dotychczasowe zakazy i nakazy określone w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 05 maja 2021 r., w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz.Urz.Woj.Pom., poz. 1672).

Więcej informacji udzielają:

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, tel. 598 622 180;
  • Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, podinspektor ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej Izabela Kijewska (w godzinach pracy urzędu) – 598 612 428 wew. 31;
  • Sołtysi poszczególnych sołectw.
Element dekoracyjny. Znak ostrzegawczy oraz napis ptasia grypa. grafika