Ptasia grypa. Cała gmina Nowa Wieś Lęborska to obszar zagrożony

Utworzono: 14-05-2021

W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców informujemy, że cały powiat lęborski, w tym cała gmina Nowa Wieś Lęborska, uznane zostały za obszar zagrożony.

Nakazy i zakazy określone w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 05 maja 2021 r., w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz.Urz.Woj.Pom., poz. 1672), obowiązują na terenie całej gminy.

Więcej informacji udzielają:

  1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, tel. 598 622 180;
  2. Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, podinspektor ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej Izabela Kijewska (w godzinach pracy urzędu) – 598 612 428 wew. 31;
  3. Sołtysi poszczególnych sołectw.

 

Element dekoracyjny. Znak ostrzegawczy oraz napis ptasia grypa. grafika