Restrykcje wobec osób naruszających zakazy i nakazy zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się ptasiej grypy

Utworzono: 07-05-2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie powiatu lęborskiego ptasiej grypy i opublikowaniu w dzienniku urzędowym rozporządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku nr 1/2021 oraz 2/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, miasta Lębork i w gminie Wicko, zastosowanie mają restrykcje wobec osób naruszających w/w zakazy i nakazy zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Restrykcje wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1421).

Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów Powiatowego Lekarza Weterynarii może powodować wzrost zagrożenia HPAI oraz konsekwencje prawne m.in.:

  • na podstawie art. 85 ust.1 pkt 2-3, kto nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń , wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie  podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub karze grzywny.
  • zgodnie z art. 85aa ust.1 pkt 9, kto będąc posiadaczem gospodarstwa  nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności  kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający  ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  • na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 5a , kto będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2,6 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że warunkami zniesienia nakazów i zakazów w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym będzie stwierdzenie:

  • braku kolejnych ognisk choroby;
  • upłynięcia co najmniej 21 dni od daty zakończenia wstępnej dezynfekcji w ognisku choroby i do momentu przeprowadzenia badań we wszystkich gospodarstwach w obszarze zapowietrzonym;
  • upłynięcia co najmniej 30 dni od daty zakończenia wstępnej dezynfekcji w ognisku choroby i do momentu przeprowadzenia badań we wszystkich gospodarstwach w obszarze zagrożonym.

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku