Oddaj krew z OSP

Utworzono: 07-06-2023
Grafika dekoracyjna grafika

Twoja krew ratuje życie!
18 czerwca pod Remizą Strażacką OSP Leśnice 

Rejestracja od 8:00 do 13:00

Atrakcje dla całych rodzin: popcorn, wata cukrowa, pokazy strażackie i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Akcję organizuje OSP Leśnice przy wsparciu Sołectwa Leśnice i Pogorzelice, Fundacja Lokalna oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.